fiktech logo

Firma BOER in Nieuwendijk is al sinds 1961 gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van speeltoestellen en inmiddels uitgegroeid tot marktleider op dit gebied. De gehele productie vindt in eigen huis plaats.

De productie van composietmaterialen t.b.v. “high-end” technologische applicaties is behoorlijk complex. Één van de belangrijke procesonderdelen is het produceren van specifieke harsen. Omdat de harskeuken van deze cliënt dringend toe was aan modernisatie en diverse processen geoptimaliseerd moesten worden, werd de assistentie van Fiktech ingeroepen. In gezamenlijk overleg werd een plan van aanpak gemaakt. De nadruk lag hierbij op drie disciplines: ontstoffingstechniek, luchthuishouding en procesoptimalisatie. Vanwege het vrijkomen van explosiegevaarlijke dampen is bijzondere aandacht besteed aan de arbeidsomstandigheden en de ATEX-regelgeving.

De Walraven-groep is al meer dan 60 jaar wereldwijd actief in de ontwikkeling, productie en verkoop van innovatieve en tijdbesparende installatieproducten, zoals Brandveilige Installatie Systemen en buisverbinders.

Fermacell Droogbouwsystemen produceert en distribueert het complete productaanbod van FERMACELL en is voor professionele bouwers en doe-het-zelvers een sterke partner voor alle vragen ten aanzien van de droge binnenafbouw. Het programma omvat o.a. gipsvezelplaten, vloerelementen en voorzetwanden. Enkele kenmerkende eigenschappen van de FERMACELL producten zijn: brandwerend, geluid- en warmte-isolerend, stootvast, meedragend (stabiliteit), extreem belastbaar, geschikt voor natte ruimten, eenvoudig te verwerken en te monteren.

Komeck B.V. in Tiel maakt al ruim veertig jaar matrijzen t.b.v. spuitgietprocessen. Deze gietvormen zijn bestemd om kunststof voorwerpen, variërend van speelgoed tot vliegtuigonderdelen tot delen van nierdialyseapparaten, in series te vervaardigen. Vanwege de vereiste - zéér hoge - nauwkeurigheid van de matrijzen wordt gewerkt met computergestuurde CAD/CAM.

Thales is wereldwijd marktleider op het gebied van besturing van luchtafweersystemen ter beveiliging tegen luchtaanvallen op marineschepen. Tevens heeft het bedrijf zich gespecialiseerd in de productie van hightech optische apparaten, cryogene koeling, navigatie- (GPS) en communicatiemiddelen. Defensie en civiele klanten in méér dan 40 landen maken gebruik van de specifieke kennis en producten die Thales levert. Thales Nederland in Hengelo biedt werk aan 3.000 medewerkers.

Continue procesbewaking is van groot belang in de chemische industrie. Spectografische analyzers controleren permanent de kwaliteit van de geproduceerde stoffen. Deze hightech apparaten worden zo dicht als mogelijk is bij het productieproces opgesteld. De analyzer zèlf, de besturing en de registratie apparatuur zijn gemonteerd in een gesloten behuizing. Probleem hierbij is dat de in de behuizing gegenereerde warmte moet worden afgevoerd om oververhitting van de gevoelige elektronische componenten te voorkomen. Traditionele methoden zoals het openzetten van de deur, toepassing van ventilatoren of koelaggregaten met Freon als koelmedium kennen hun beperkingen. De behuizing kan nog steeds inwendig vervuilen door omgevingsstof en vocht. Extra inspectie en onderhoud van de koelapparaten moeten worden uitgevoerd.

Comfoor richt zich op gehoorbescherming, gehoorverbetering en alles wat te maken heeft met het gehoor. Het bedrijf vervaardigt hiervoor bijzondere producten; bijvoorbeeld voor comfortabel reizen en slapen, gehoorbescherming bij werkzaamheden en hobby, communicatiedoeleinden en veilige muziekbeleving. In eigen laboratoria vervaardigt Comfoor op bijzondere wijze producten van duurzaam acrylaat, voorzien van een speciale glaslak.

Mammoet is een specialist in zware hijswerk- en transportoplossingen zowel op het land als offshore.

Scheuerle Fahrzeugfabrik ontwikkelt en produceert zware en speciale voertuigen voor o.a. Offshore, lucht- en ruimtevaart industrie, scheepswerven, de bouw van installaties, gieterijen en staalfabrieken.

Producten / Trefwoorden

Fiktech, FPPA-50, Pneumatisch, Pulsatie, Afblaaspistool,Pulsations, Abblaspistole, Pneumatic, Pulsation, Blow-off, Gun,  pistolet, soufflage, pulsation, pneumatique, pneumatischen

Top