fiktech logo

Bescherm uw schakelkast tegen stof, vocht en hoge temperaturen, met perslucht koelen!

Magneetkleppen - standaard of ATEX

Vortex Schakelkast Koeler Magneetventiel Fiktech

De persluchttoevoer kan eenvoudig gecontroleerd worden d.m.v. een normaal gesloten magneetklep. Meestal wordt deze klep aangestuurd door een thermostaat, optioneel door de machinebesturing. Continue kastspoeling: de magneetklep wordt voorzien een minimale lekkage – ca. 20 Nl/min. – om de schakelkast continu in overdruk te houden. Hiermee wordt met minimaal luchtgebruik stof en vocht geweerd. 

Indien een schakelkast / paneel wordt opgesteld in een ATEX-omgeving dient het magneetventiel - bij montage buiten de schakelkast - te voldoen aan de geldende eisen m.b.t. zonering en gas/ stofdichtheid. De magneetspoel is dan voorzien van een aangegoten kabel.


Thermostaat - Hygrostaat 

Vortex Schakelkast Koeler Thermostaat Fiktech 25   Vortex Schakelkast Koeler Thermostaat Montage Fiktech

Als een thermostaat (normaal open, sluitend bij stijgende temperatuur) wordt toegepast, dient deze in het warmste deel van de schakelkast te worden gemonteerd.

Omdat een Vortex Koeler droge lucht genereert (<45% relatieve vochtigheid), kan deze worden ingezet om de schakelkast te drogen. In deze gevallen past men een hygrostaat toe. 


Persluchtconditionering

 Vortex Schakelkast Koeler Perslucht Filter Waterafscheider Fiktech 25    Vortex Schakelkast Koeler Perslucht Conditionering Fiktech

De perslucht moet gefilterd worden. Vortex koelers werken jarenlang zonder enig onderhoud als oliedeeltjes, roest en andere vervuilingen uit de persluchtstroom zijn verwijderd. Pas een gecombineerde waterafscheider / filter ( 5 micron) / reduceer-combinatie toe, voorzien van manometer. Deze dient zo dicht mogelijk bij de Vortex Koeler geplaatst te worden. Indien er zich olie in de persluchttoevoer bevindt, dient een extra olie-afscheider in de leiding gemonteerd te worden. De Vortex koelers zijn ontworpen om met normale perslucht met werkdruk 5,5 – 7,0 bar(O) te werken.


Vortex schakelkast koeler - zijmontage

Vortex Schakelkast Koeler Zijmontage Fiktech    Vortex Schaltschrankkuehler Beispiel1 25

Zijmontage van Vortex koelers is zéér zinvol als de schakelkast direct onder het plafond of een constructie is geplaatst.

De montage instructies kunt u hier downloaden

AFECO sidemount Fiktech


Warmtebeeldcamera's

SEEK Reveal Warmtebeeldcamera Fiktech 6

 Ideaal toestel om "hotspots" / risico's in schakelkasten zichtbaar te maken.

Producten / Trefwoorden

Fiktech, FPPA-50, Pneumatisch, Pulsatie, Afblaaspistool,Pulsations, Abblaspistole, Pneumatic, Pulsation, Blow-off, Gun,  pistolet, soufflage, pulsation, pneumatique, pneumatischen

Top