fiktech logo

Om te blazen, drogen, koelen, reinigen en méér!

Luchtmes ld1 Luchtmes gelijkmatige luchtstroom Fiktech Luchtmes HD Fiktech

Beschrijving en werkingsprincipe

Een luchtmes is een met gecomprimeerde lucht gevulde kamer met samenkomende route naar een gecontroleerde uitgangssleuf. Dit zorgt voor een gelijkmatige snelheidsverdeling over de gehele lengte van het mes. Door het coanda-effect wordt tevens omgevingslucht meegezogen met de primaire luchtstroom. Hierdoor wordt een nóg krachtiger secundaire luchtstroom verkregen.

De sterke laminaire luchtstroom van het luchtmes gebruikt u onder meer om: Aanhangend vocht te verwijderen, stroperige lagen te verspreiden, stof en afval te verwijderen en als scheiding tussen twee ruimtes/ procesomstandigheden.

Een luchtkanon functioneert op identieke wijze als een luchtmes, met dit verschil dat er een krachtige kegelvormige luchtstroom wordt gegenereerd.

Bij toepassing van luchtmessen moet men bijzondere aandacht besteden aan de beheersing van stof en vloeistof dat met het luchtmes verwijderd wordt. Alle gezondheids- en veiligheidsaspecten dient men in acht te nemen. Vloeibaar materiaal dat verwijderd wordt, kan een spray vormen. Door luchtwervelingen kan deze spray zich op ongewenste plaatsen afzetten. Let op de juiste afscherming en eventueel afzuiging van vrijkomende droge en vloeibare stoffen.

Doordat luchtmessen geen bewegende delen bevatten, vragen ze weinig onderhoud. Wél dient de toegevoerde lucht schoon te zijn, onder meer door het gebruik van de juiste filters. Het verbindende leidingwerk moet men op de juiste wijze dimensioneren om drukverliezen te minimaliseren.


Uitvoeringen

De luchtmessen en luchtkanonnen zijn leverbaar zowel in Aluminium als RVS.

LD Luchtmes 3D Fiktech animatie

HD (Hoge Druk) Luchtmessen worden aangedreven m.b.v. perslucht, LD (Lage Druk) Luchtmessen worden aangedreven d.m.v. een zijkanaalventilator. HD Luchtmessen zijn compacter geconstrueerd, maar het persluchtgebruik neemt snel toe bij grotere lengtes. De keuze valt dan al snel op LD Luchtmessen of luchtkanonnen, die aanzienlijke hogere blaassnelheden genereren en energetisch gunstiger zijn. 

Luchtkanon Fiktech 

Energieverbruik / Kosten

In het algemeen kan men er vanuit gaan dat - bij een energieprijs van 14 Eurocent per kWh - een Nm3 perslucht 2,4 Eurocent kost. De energiekosten bepalen 64% van de totale kosten van de perslucht.

(Bron Factsheets energie-efficiency Novem december 1997)

► Klik hier om het energieverbruik te vergelijken tussen HD en LD luchtmessen


Kenmerken en voordelen van luchtmessen en luchtkanonnen 

 • Effectieve manier om te blazen, drogen, koelen en reinigen
 • Eenvoudig instelbaar en regelbaar (Perslucht of Zijkanaalventilator - blower)
 • Gelijkmatige luchtstroom, hoge snelheden (tot 200 m/sec.) en afblaaskracht
 • Aluminium en RVS 304/316
 • Standaard lengtes en specials leverbaar
 • Eenvoudige montage, géén bewegende delen, praktisch onverslijtbaar 

Toepassingen

 • Afblazen van vloeistoffen van diverse voorwerpen
 • Push-pull systemen t.b.v. de afvoer van stofdeeltjes, rook, damp
 • Scheiding van verschillende procesomstandigheden/ milieus
 • Koelen en/ of drogen van componenten met uiteenlopende afmetingen
 • Openen van zakken t.b.v automatische vulinstallaties etc.

Luchtmes Toepassing 3 Fiktech Luchtmes Toepassing 2 Fiktech

 Luchtmes Toepassing 6 Fiktech Luchtmes Toepassing 5 Fiktech Luchtmes Toepassing 4 Fiktech

 

HD (Hoge Druk) Luchtmessen

Luchtmes HD Dimensions Fiktech


Het ronde HD luchtmes - Fiktech AirWipe

Luchtmes AirWipe Fiktech

Het ronde luchtmes - Fiktech AirWipe - is een eenvoudige oplossing om tal van langwerpige producten m.b.v. perslucht te reinigen van stof en vocht. Perslucht van maximaal 7 bar(O) wordt aan de inlaat toegevoerd en verdeelt zich in het ronde plenum. Via een zeer nauwe spleet wordt de expanderende lucht onder een hoek van 30º ingeblazen. Deze primaire luchtstroom beweegt zich langs het Coanda-oppervlak in de richting van het te reinigen voorwerp. Onderdruk wordt gecreëerd waardoor omgevingslucht zich toevoegt aan de primaire luchtstroom. De gezamenlijke luchtstroom vormt een gesloten ring van 360º en reinigt het doorgevoerde voorwerp / materiaal.

De ronde luchtmessen zijn in verschillende diameters leverbaar (13 - 279 mm vrije doorlaat) , de keuze wordt onder meer bepaald door de gewenste inwendige diameter en bedrijfsomstandigheden (al dan niet agressieve omgeving en/ of bedrijfsvoorschriften). Voordelen van het ronde luchtmes: gelijkmatige luchtstroom 360º, deelbaar uitgevoerd, traploos instelbare uittredesnelheid van de luchtstroom, geen fysiek contact met het doorgevoerde materiaal, "split design", compacte bouw. Het luchtverbruik in vergelijking met traditionele methodes (buis met geboorde gaten) is aanzienlijk lager.


Bij toepassing van luchtmessen moet men bijzondere aandacht besteden aan de beheersing van stof en vloeistof dat met met het luchtmes verwijderd wordt. Alle gezondheids- en veiligheidsaspecten dient men in acht te nemen. Vloeibaar materiaal dat verwijderd wordt, kan een spray vormen. Door luchtwervelingen kan deze spray zich op ongewenste plaatsen afzetten.  Let op de juiste afscherming en eventueel afzuiging van vrijkomende droge en vloeibare stoffen.

Doordat luchtmessen geen bewegende delen bevatten, vragen ze weinig onderhoud. Wél dient de toegevoerde blowerlucht schoon te zijn, onder meer door het gebruik van geschikte inlaatfilters. Het verbindende leidingwerk moet men op de juiste wijze dimensioneren om drukverliezen te minimaliseren.


Ionisatie - Beheersing van statische elektriciteit

Als extra ondersteuning bij het verwijderen van stof kunnen ionisatiestaven worden toegepast. Deze neutraliseren statische lading van vellen, banen en andere vlakke materialen. Hoogspanning wekt aan de punten van de ionisatiestaaf een elektrisch veld op. Hierdoor worden de luchtmoleculen rondom de ionisatiepunten omgezet in positieve en negatieve ionen. Elektrostatisch geladen materiaal wordt hierdoor geneutraliseerd, zodat stofdeeltjes niet meer aankleven.

Ionisatie is nu ook leverbaar voor Lage Druk (LD) Luchtmessen en kanonnen. Door middel van een eenvoudig tussen de zijkanaalventilator en luchtmes te monteren ionisatiebuis (Type AF2-7199) wordt het afblazen van stofdeeltjes van geladen oppervlakken (kunststoffen e.d.) veel gemakkelijker. De lastige en kwetsbare montage van een ionisatiestaaf wordt hiermee overbodig.

De punten van de ionisatiestaven zijn aanrakingsveilig.

Ionisatiestaaf 1           Ionisatie1

Ionisatiestaaf & Voeding

  

Algemene werking: Eén van de manieren om de lucht te ioniseren is om het apparaat elektronen de lucht in te laten 'sproeien' door een hoogspanning op een naald te zetten. De elektronen hechten zich aan zuurstofmoleculen. Ionisatie van omgevingslucht wordt vaak gekenmerkt door een typische Ozon-geur, welke ook te ruiken is als het onweert.

Om het de elektronen makkelijk te maken om in de lucht te komen, wordt meestal een naald gebruikt. Vanaf de uiterste punt van de naald springen de elektronen het gemakkelijkst van de naald af. Hiervoor wordt een paar duizend volt op de naald gezet. Doordat het vermogen zeer laag is, is het overigens niet gevaarlijk om deze naald aan te raken. (Bron: WIKI-pedia)

Waar past u ionisatie toe?

Op die plaatsen waar statische ladingen het productieproces hinderen. Veelal wordt ionisatie direct vóór de eindfase van een productieproces toegepast. Gedurende de wintertijd is de omgevingslucht meestal minder vochtig en neemt de statische oplading van voorwerpen en apparaten toe. Niet alleen kunnen ongewenste elektrische schokken uw medewerkers laten schrikken, ook wordt omgevingsstof door uw gerede product aangetrokken wat de kwalitiet ernstig kan verminderen.

Statische oplading vindt plaats in praktisch alle industrieën. Alle ionisatie-apparaten van Fiktech verwijderen statische ladingen van/bij: 

 • Thermogefixeerde inkt drogers, papier en textieldrogers
 • Elektronica-assemblage zones of bij onderhoud van printplaten en elektronische componenten
 • Geleiders in papier- of plasticverwerkende machines.
 • Feeders, afwikkelaars, stapelaars en scheiders
 • Pre-paint omgevingen
 • Het bedrukken van plastic folie / platen
 • Drukprocessen met hoge snelheden
 • Verpakkingsmaterialen
 • Pneumatisch transportinstallatie
 • Spuitgietonderdelen
 • Snijapparaten en slitters t.b.v. het verwijdere for trim removal
 • Afwerken van foto's

Producten / Trefwoorden

Fiktech, FPPA-50, Pneumatisch, Pulsatie, Afblaaspistool,Pulsations, Abblaspistole, Pneumatic, Pulsation, Blow-off, Gun,  pistolet, soufflage, pulsation, pneumatique, pneumatischen

Top