fiktech logo

 

Fiktech lost stof- en vochtproblemen op bij productiemachines

Fotonica1

Recentelijk werden met succes de kennis en kunde van Fiktech op het gebied van de ontstoffingstechniek ingeroepen door twee producenten van industriële machines. De betreffende machines maken gebruik van fotonica (Lasersnijden / Vision Systemen). Vanwege het stof en vocht dat bij de processen vrijkomt, liep de gewenste productiekwaliteit snel terug. De toegepaste optomechanische componenten dienden vaker dan wenselijk gereinigd en afgesteld te worden. Fiktech ontwierp voor beide technische problemen een passende oplossing, o.a. gebruikmakende van de bestaande afzuiginstallatie en door het toepassen van Vortex koeling. De delicate optomechanische componenten zijn nu optimaal beschermd tegen externe invloeden en de machines functioneren eindelijk naar behoren. De productiecapaciteit is verhoogd en de onderhoudskosten zijn sterk gereduceerd.

Fotonica11

Fotonica is een wetenschappelijke en technische discipline die zich bezighoudt met de wisselwerking tussen licht (fotonen) en elektronen (elektronica). Het gaat dus om elementen die elektrische stroom omzetten in licht en elementen die licht omzetten in elektrische stroom. Hieronder vallen onder meer: LED’s  (licht emitterende diodes), lasers  en CCD- (Charge-coupled device) camera's. Fotonica heeft grote invloed op veel aspecten van ons leven en is essentieel voor de industriële slagkracht van Nederland. Fotonica kent grote meerwaarde voor nieuwe producten op het gebied van o.a. verlichting, veiligheid, gezondheid en fabricagetechnologie.

Toepassingen van fotonica vindt men overal om ons heen: bijvoorbeeld licht detectie, telecommunicatie, verlichting, spectroscopie, geneeskunde, materiaalbewerking met lasers, optische bewakingssystemen en robotica.

Fotonica maakt veelvuldig gebruik van optomechanische componenten zoals LED’s, Lasers, spiegels en lenzen. Deze componenten zijn bijzonder gevoelig voor trillingen, vervuiling en temperatuurswisselingen (condensvorming). In het bijzonder industriële toepassingen vereisen speciale aandacht voor het beschermen van optomechanische componenten tegen externe invloeden. Iedere verstoring van het gebruikte licht, van ultraviolet via het zichtbare spectrum tot infrarood, kan een negatief effect hebben op de gewenste productiekwaliteit.

 

Producten / Trefwoorden

Fiktech, FPPA-50, Pneumatisch, Pulsatie, Afblaaspistool,Pulsations, Abblaspistole, Pneumatic, Pulsation, Blow-off, Gun,  pistolet, soufflage, pulsation, pneumatique, pneumatischen

Top