fiktech logo

Inleiding 

De afgelopen jaren zijn bij vele bedrijven in vrijwel alle industriële sectoren de aantallen “indirecte” medewerkers dramatisch gedaald. Concreet betekent dit dat Engineering Afdelingen en Technische Diensten sterk zijn ingekrompen. De resterende medewerkers hebben er vaak al méér dan een dagtaak aan om de bestaande productieprocessen in stand te houden. Doorvoering van verbeteringen en innovaties is - zonder hulp van buitenaf - een bijna onmogelijke opgave geworden. Zelfs het op de hoogte blijven van technische ontwikkelingen is door de steeds toenemende tijdsdruk een moeilijke zaak!

Als u deze situatie herkent, is het zéker zinvol om contact met FIKTECH op te nemen! Wij analyseren samen met u in een eerste oriënterend gesprek op welke gebieden (advies, engineering, levering van componenten, turnkey oplossingen etc.) ondersteuning wenselijk is. Aansluitend werken wij een stappenplan met u uit, dat wat betreft investeringsmogelijkheden en techniek naadloos bij uw bedrijf aansluit. Hierbij staat overdracht van kennis voorop.

Engineering - Productieoptimalisatie

FIKTECH richt zich vooral op het oplossen van specifieke (proces) technische vraagstukken, waarvoor de kennis bij de eigen engineering- of onderhoudsafdeling van een bedrijf ontbreekt.

FIKTECH levert Engineeringservices voor de (Petro)Chemie, Farmacie, Voedingsmiddelenindustrie, Milieu en andere proces gerelateerde sectoren. Wij bieden adviesdiensten t.b.v. haalbaarheidsstudies, kostenbegrotingen, projectdefinitie, engineering & design en procurement (inkoop). Wij zijn gespecialiseerd in (industriële) ontstoffingstechniek, emissiebeperking en het binnenklimaat.

Wat kan FIKTECH voor u doen?

Afhankelijk van uw eigen personele capaciteit bestelt u bij Fiktech “á la carte” de gewenste ondersteuning. In nauwe samenwerking met uw medewerkers worden de productieproblemen in kaart gebracht. Vervolgens wordt door u beslist welke acties door eigen personeel worden uitgevoerd en welke ondersteuning tijdelijk wordt ingehuurd. Tijdens het optimalisatietraject en na afloop ligt de nadruk op kennisoverdracht. Hierdoor kunnen de betrokken medewerkers weer zélf uit de voeten met het verbeterde productieproces. Kernwoorden hierbij zijn: tijdsbesparing, kwaliteitsverbetering, kostenreductie, onderhoudsvriendelijkheid, functionaliteit, degelijkheid, betrouwbaarheid.

FIKTECH is merkonafhankelijk, praktisch ingesteld, nuchter, kostenbewust (Total Cost of Ownership), oplossingsgericht, “No nonsense” en zonder franje. Door de brede kennis van de industriële sectoren (Metaal - kunststoffen - hout - chemie - farma - voedingsmiddelen -  cement -  beton -  gieterijen – metaalbewerking – machinebouw – metallisatie) dragen wij ideeën en  oplossingen aan die in de éne sector gemeen goed zijn en in de ándere sector vaak onbekend.

Herkent u dit? Enige tijd na opstart van een productieproces blijken er technische verbeteringen nodig te zijn om het optimale rendement te bereiken om één of meer van de volgende redenen:

  1. Wijzigingen in de wensen en/of eisen vanuit uw klantenkring.
  2. Veranderingen in wetten en regelgeving.
  3. Nieuwe problematiek als gevolg van veranderende omstandigheden.
  4. Bedrijfseconomische veranderingen.

Er is dan specialistische kennis nodig van meerdere disciplines zoals aandrijven, besturen, controleren, gedrag van stoffen, afzuigtechniek, ontstoffing, filtratie. Vaak wordt dan een extern bureau ingeschakeld om de geconstateerde problemen op te lossen. Na afloop van het al dan niet succesvol doorlopen (kostbare) verbeteringstraject blijkt dan dat er géén aandacht is besteed aan kennisoverdracht. De technische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Meestal is er geen tijd om de ontbrekende kennis en vaardigheden in de organisatie aan te vullen. Toch is het van groot belang om medewerkers op te leiden, niet in de laatste plaats vanwege de toegenomen motivatie. Bedrijfsblindheid en tunnelvisie zijn anders het resultaat.

Werkwijze

• De eerste stap is het inventarisatiegesprek, in dit gesprek worden alle gegevens welke nodig zijn voor een goed advies verzameld en doorgenomen en worden uw wensen en behoeften besproken.

• De tweede stap is het adviesgesprek, in dit gesprek wordt er samen met u het advies doorgenomen en de diversen onderdelen aan u uitgelegd en is er rekening gehouden met u wensen en behoeften (voor zover dit mogelijk is). Aanpassingen welke u daarna nog wenst kunnen meteen adequaat worden doorgevoerd.

• De derde stap is de start van het verbeteringstraject.

FIKTECH levert de volgende diensten:

• Bewustmaking van de mogelijkheden om het productieproces / de bestaande procesinstallatie te verbeteren.

• Inventarisatie van de problemen / waar zitten de bottlenecks?

• Opstellen van een prioriteitenlijst.

• Uitwerken van het stappenplan / verslaglegging van besprekingen.

• Tijdsplanning / calculatie / budgettering / offertes aanvragen en uitbrengen.

• Engineering / Pre-engineering / Projectbegeleiding / coördinatie.

• Inkoop advies / levering van materialen.

• Turnkey oplevering / selectie installatiebedrijf.

• Evaluatie / rapportage.

• Training / opleiding medewerkers.

 FIKTECH zet u op het juiste spoor!

• Ontstoffing van productieprocessen / omgeving

• Reiniging

• Schakelkast koeling

• Pneumatisch transport / mechanisch transport

• Verbetering Arbeidsomstandigheden / gezonder klimaat / veiligheid

• Emissiereductie

• Kennisoverdracht / training

 

Productie optimalisatie:

FIKTECH beoordeelt het probleem en in samenwerking met de opdrachtgever wordt een passende oplossing gevonden. Oplossingen die bij productie optimalisatie worden ingezet zijn onder meer:

Diensten

 

passer

Engineering en Advies: Inventarisatie, prioriteitenlijst, stappenplan, tijdsplanning, calculatie, budgettering, engineering / Pre-engineering, projectbegeleiding, coördinatie, inkoop advies, levering van materialen, turnkey oplevering / selectie installatiebedrijf, evaluatie / rapportage, training / opleiding medewerkers.

Interim SalesManagement: Fiktech biedt u een effectieve oplossing bij het wegvallen/ afwezigheid van de verkoopleider.

Cursussen: Fiktech levert maatwerk In-company cursussen die direct aansluiten op de kennisbehoefte binnen uw bedrijf.

 

Contact

Wij nodigen u uit om regelmatig onze website te bezoeken, zodat u op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen!

ing. André Fikkers
Directeur - Eigenaar Fiktech B.V.
Tel: 0316 - 285 264
E-Mail:
info@fiktech.nl

andre fikkers

Nieuwsberichten

Nieuw in het programma bij Fiktech B.V.: Ionisatieblowers

Als gevolg van een statische lading trekken kunststof producten stof aan. Dit vormt gedurende de opslagperiode een grauwsluier op het oppervlak die moeilijk te verwijderen is. Bij verschillend gevormde producten moet er op afstand geneutraliseerd worden. Hiervoor heeft Fiktech naast ionisatiestaven (al dan niet met ondersteuning van een luchtmes) ionisatieblowers in het programma opgenomen.

Fiktech Ion Blower Examples

De ionisatieblowers van Fiktech dragen sterk bij aan het elimineren van statische elektriciteit. Kenmerken zijn o.m.: een eenvoudige installatie, stabiele werking en snelle eliminatie van statische elektriciteit. Toepassingen: het eenvoudig verwijderen van statische ladingen in industrieën zoals productie van elektronische precisieproducten, elektronische assemblagelijnen, farmacie, verpakking en het gieten van kleine onderdelen.

Waar past u ionisatie toe?

Op die plaatsen waar statische ladingen het productieproces hinderen. Veelal wordt ionisatie direct vóór de eindfase van een productieproces toegepast. Gedurende de wintertijd is de omgevingslucht meestal minder vochtig en neemt de statische oplading van voorwerpen en apparaten toe. Niet alleen kunnen ongewenste elektrische schokken uw medewerkers laten schrikken, ook wordt omgevingsstof door uw gerede product aangetrokken wat de kwaliteit ernstig kan verminderen.

 

Fiktech ontwikkelt een serie Ronde Luchtmessen

Fiktech ontwikkelt in nauwe samenwerking met de Hochschule Rhein-Waal in Kleve (D) een serie ronde luchtmessen. Deze d.m.v. een zijkanaalventilator aangedreven apparaten worden toegepast om langwerpig materiaal te ontdoen van vocht, stof en andere vervuilingen. Optioneel kan gebruik worden gemaakt van een ionisatiebuis om statische elektrische ladingen te neutraliseren.

Fiktech rond luchtmes circular air knife 100mm

 

Producten / Trefwoorden

Afzuiging Afzuigsysteem Afzuigtafel Akoestische generator ATEX Beluchting Beluchtingschijf Batch Controller Binnenklimaat Bronafzuiging Centraal Stofzuigsysteem Dampafzuiging Detectie Doekfilter Dustcontrol Eductor Ejector Engineering Fijn stof Filter Filtermateriaal Filterpatroon Filtersysteem Fluidisatie Fluïdisatieschijf Granulaat Hoogvacuum Inspectie Koeling Koeler Vacuum Koolfilter Kwarts Lasdamp Lasrook Lasrookafzuiging HD Inline vac LS-componenten Luchtmes Luftrakel Luchtfiltratie luchttechniek Luchtkwaliteit Macwaarde Manchetafsluiter Milieu Monstername Natte wasser Olienevel Oliemist Onderhoud Ontstoffing Ontstoffingstechniek Patronenfilter Pendelklep Pneumatisch transport Poedertransport Poederpomp Polyesterstof Productieoptimalisatie Productie Optimalisatie Procesverbetering Productfilter Productiviteit Puntafzuiging Respirabel stof Roterende sluis Schakelkast Silo beveiligingsklep opzetfilter Slangenfilter cabinet cooler Slijtbocht Snijtafel Soldeerdamp Stof Stofafscheiding Stofafvoer Stofafzuiging Stoffilter Stofmeting Stofmonitoring Stofprobleem Vakuum Stofzuiger Stofzuigsysteem stofafscheider Tube Ventilator Venturi Venturie Vortex Paneel vacuümpomp zijkanaalventilator ventilator turbomachine olievrij druk vacuüm industrie blower ringverdichter zijkanaal ionisatie Warmtebeeldcamera Ifraroodcamera Wärmebildkamera Infrarotkamera

Top