fiktech logo

Inleiding 

De afgelopen jaren zijn bij vele bedrijven in vrijwel alle industriële sectoren de aantallen “indirecte” medewerkers dramatisch gedaald. Concreet betekent dit dat Engineering Afdelingen en Technische Diensten sterk zijn ingekrompen. De resterende medewerkers hebben er vaak al méér dan een dagtaak aan om de bestaande productieprocessen in stand te houden. Doorvoering van verbeteringen en innovaties is - zonder hulp van buitenaf - een bijna onmogelijke opgave geworden. Zelfs het op de hoogte blijven van technische ontwikkelingen is door de steeds toenemende tijdsdruk een moeilijke zaak!

Als u deze situatie herkent, is het zéker zinvol om contact met FIKTECH op te nemen! Wij analyseren samen met u in een eerste oriënterend gesprek op welke gebieden (advies, engineering, levering van componenten, turnkey oplossingen etc.) ondersteuning wenselijk is. Aansluitend werken wij een stappenplan met u uit, dat wat betreft investeringsmogelijkheden en techniek naadloos bij uw bedrijf aansluit. Hierbij staat overdracht van kennis voorop.

Engineering - Productieoptimalisatie

FIKTECH richt zich vooral op het oplossen van specifieke (proces) technische vraagstukken, waarvoor de kennis bij de eigen engineering- of onderhoudsafdeling van een bedrijf ontbreekt.

FIKTECH levert Engineeringservices voor de (Petro)Chemie, Farmacie, Voedingsmiddelenindustrie, Milieu en andere proces gerelateerde sectoren. Wij bieden adviesdiensten t.b.v. haalbaarheidsstudies, kostenbegrotingen, projectdefinitie, engineering & design en procurement (inkoop). Wij zijn gespecialiseerd in (industriële) ontstoffingstechniek, emissiebeperking en het binnenklimaat.

Wat kan FIKTECH voor u doen?

Afhankelijk van uw eigen personele capaciteit bestelt u bij Fiktech “á la carte” de gewenste ondersteuning. In nauwe samenwerking met uw medewerkers worden de productieproblemen in kaart gebracht. Vervolgens wordt door u beslist welke acties door eigen personeel worden uitgevoerd en welke ondersteuning tijdelijk wordt ingehuurd. Tijdens het optimalisatietraject en na afloop ligt de nadruk op kennisoverdracht. Hierdoor kunnen de betrokken medewerkers weer zélf uit de voeten met het verbeterde productieproces. Kernwoorden hierbij zijn: tijdsbesparing, kwaliteitsverbetering, kostenreductie, onderhoudsvriendelijkheid, functionaliteit, degelijkheid, betrouwbaarheid.

FIKTECH is merkonafhankelijk, praktisch ingesteld, nuchter, kostenbewust (Total Cost of Ownership), oplossingsgericht, “No nonsense” en zonder franje. Door de brede kennis van de industriële sectoren (Metaal - kunststoffen - hout - chemie - farma - voedingsmiddelen -  cement -  beton -  gieterijen – metaalbewerking – machinebouw – metallisatie) dragen wij ideeën en  oplossingen aan die in de éne sector gemeen goed zijn en in de ándere sector vaak onbekend.

Herkent u dit? Enige tijd na opstart van een productieproces blijken er technische verbeteringen nodig te zijn om het optimale rendement te bereiken om één of meer van de volgende redenen:

  1. Wijzigingen in de wensen en/of eisen vanuit uw klantenkring.
  2. Veranderingen in wetten en regelgeving.
  3. Nieuwe problematiek als gevolg van veranderende omstandigheden.
  4. Bedrijfseconomische veranderingen.

Er is dan specialistische kennis nodig van meerdere disciplines zoals aandrijven, besturen, controleren, gedrag van stoffen, afzuigtechniek, ontstoffing, filtratie. Vaak wordt dan een extern bureau ingeschakeld om de geconstateerde problemen op te lossen. Na afloop van het al dan niet succesvol doorlopen (kostbare) verbeteringstraject blijkt dan dat er géén aandacht is besteed aan kennisoverdracht. De technische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Meestal is er geen tijd om de ontbrekende kennis en vaardigheden in de organisatie aan te vullen. Toch is het van groot belang om medewerkers op te leiden, niet in de laatste plaats vanwege de toegenomen motivatie. Bedrijfsblindheid en tunnelvisie zijn anders het resultaat.

Werkwijze

• De eerste stap is het inventarisatiegesprek, in dit gesprek worden alle gegevens welke nodig zijn voor een goed advies verzameld en doorgenomen en worden uw wensen en behoeften besproken.

• De tweede stap is het adviesgesprek, in dit gesprek wordt er samen met u het advies doorgenomen en de diversen onderdelen aan u uitgelegd en is er rekening gehouden met u wensen en behoeften (voor zover dit mogelijk is). Aanpassingen welke u daarna nog wenst kunnen meteen adequaat worden doorgevoerd.

• De derde stap is de start van het verbeteringstraject.

FIKTECH levert de volgende diensten:

• Bewustmaking van de mogelijkheden om het productieproces / de bestaande procesinstallatie te verbeteren.

• Inventarisatie van de problemen / waar zitten de bottlenecks?

• Opstellen van een prioriteitenlijst.

• Uitwerken van het stappenplan / verslaglegging van besprekingen.

• Tijdsplanning / calculatie / budgettering / offertes aanvragen en uitbrengen.

• Engineering / Pre-engineering / Projectbegeleiding / coördinatie.

• Inkoop advies / levering van materialen.

• Turnkey oplevering / selectie installatiebedrijf.

• Evaluatie / rapportage.

• Training / opleiding medewerkers.

 FIKTECH zet u op het juiste spoor!

• Ontstoffing van productieprocessen / omgeving

• Reiniging

• Schakelkast koeling

• Pneumatisch transport / mechanisch transport

• Verbetering Arbeidsomstandigheden / gezonder klimaat / veiligheid

• Emissiereductie

• Kennisoverdracht / training

 

Producten / Trefwoorden

Fiktech, FPPA-50, Pneumatisch, Pulsatie, Afblaaspistool,Pulsations, Abblaspistole, Pneumatic, Pulsation, Blow-off, Gun,  pistolet, soufflage, pulsation, pneumatique, pneumatischen

Top