fiktech logo

Enige tijd na opstart van een productieproces blijken er technische verbeteringen nodig te zijn om het optimale rendement te bereiken. Enige voorbeelden hierbij:

  • Producten worden mechanisch of pneumatisch getransporteerd en er ontstaat bijvoorbeeld brugvorming in een silo. Hierdoor stagneert de productie en lopen de kosten van instandhouding en onderhoud op. Oplossing: toepassing van beluchtingschijven met automatische sturing. Resultaat: wanden blijven schoon, het product stroomt goed door, geen gevaarlijk onderhoudswerk meer in de silo.
  • Bij het snijden van etiketten en papier is de standtijd van de messen zeer kort. Dit leidde tot frequente machine-downtime, productieverliezen en hoge onderhoudskosten. Oplossing: toepassing van poedermetallurgisch staal, slijpbewerkingen uitvoeren door vakmensen, reiniging van de gehele snijbok, vervanging van versleten onderdelen en juiste afstelling van de gehele snij-unit. Resultaat: verlenging van de standtijd van de messen met factor 4!
  • Schakel- en besturingskasten staan opgesteld in een "onvriendelijke" omgeving (stof, vocht, hoge temperatuur), frequent doen zich storingen voor. Oplossing: toepassing van Vortex Schakelkast Koelers met thermostatische regeling. Reslutaat: storingen horen tot het verleden.
  • Een productieproces stagneert regelmatig door een overmaat aan stofvorming. Oplossing: engineering en advies "op maat" voor optimalisatie van bronafzuiging, herziening afzuigleidingen en toepassing ander filtermateriaal in de stofafscheider. Resultaat: aanzienlijke verbetering in de onderhouds-intervallen.
  • Printen van barcodes op folie wordt bemoeilijkt door aanklevend vocht. Oplossing: gebruik van HD luchtmessen om het aanhangend vocht te verwijderen. Resultaat: barcodes blijven zichtbaar.
  • In een lashal (RVS en koolstofstaal) zweeft teveel fijnstof en is het binnenklimaat niet optimaal. Oplossing: inzet van stofmonitoren om de luchtkwaliteit te bewaken en het ventilatiesysteem te regelen. Resultaat: werkomstandigheden binnen ARBO-eisen én besparing op de verwarmingskosten.

Diensten tijd is geld samenstel

FIKTECH beoordeelt het probleem en in samenwerking met de opdrachtgever wordt een passende oplossing gevonden, rekening houdende met “cost of ownership” en payback tijd. Producten die bij procesoptimalisatie worden ingezet zijn bijvoorbeeld: Venturi eductors, poederpompen, pendelkleppen, beluchtingschijven, luchtmessen, slijtbochten, niveau-indicatoren, drukbeveiligingkleppen, drukopnemers, silo beveiligingsinstallaties, Vortex schakelkast koelers, stoomstraal elevatoren, akoestische generatoren.

FIKTECH werkt intensief samen met andere specialisten in uiteenlopende vakgebieden en stelt per project de juiste vakmensen ter beschikking om een optimale productieverbetering te realiseren.

Diensten helpende hand samenstel

Producten / Trefwoorden

Afzuiging Afzuigsysteem Afzuigtafel Akoestische generator ATEX Beluchting Beluchtingschijf Batch Controller Binnenklimaat Bronafzuiging Centraal Stofzuigsysteem Dampafzuiging Detectie Doekfilter Dustcontrol Eductor Ejector Engineering Fijn stof Filter Filtermateriaal Filterpatroon Filtersysteem Fluidisatie Fluïdisatieschijf Granulaat Hoogvacuum Inspectie Koeling Koeler Vacuum Koolfilter Kwarts Lasdamp Lasrook Lasrookafzuiging HD Inline vac LS-componenten Luchtmes Luftrakel Luchtfiltratie luchttechniek Luchtkwaliteit Macwaarde Manchetafsluiter Milieu Monstername Natte wasser Olienevel Oliemist Onderhoud Ontstoffing Ontstoffingstechniek Patronenfilter Pendelklep Pneumatisch transport Poedertransport Poederpomp Polyesterstof Productieoptimalisatie Productie Optimalisatie Procesverbetering Productfilter Productiviteit Puntafzuiging Respirabel stof Roterende sluis Schakelkast Silo beveiligingsklep opzetfilter Slangenfilter cabinet cooler Slijtbocht Snijtafel Soldeerdamp Stof Stofafscheiding Stofafvoer Stofafzuiging Stoffilter Stofmeting Stofmonitoring Stofprobleem Vakuum Stofzuiger Stofzuigsysteem stofafscheider Tube Ventilator Venturi Venturie Vortex Paneel vacuümpomp zijkanaalventilator ventilator turbomachine olievrij druk vacuüm industrie blower ringverdichter zijkanaal ionisatie Warmtebeeldcamera Ifraroodcamera Wärmebildkamera Infrarotkamera

Top