fiktech logo

Fiktech help u om door de bomen het bos weer te zien - wij zien de mogelijkheden die er binnen uw bedrijf zijn om enerzijds veilig te kunnen werken, en aan de andere kant uw kosten te beheersen. Dit zonder franje of lijvige rapporten, maar met een directe en concrete aanpak die tot resultaten leidt. En met onze steun blijkt ATEX helemaal niet zo moeilijk te zijn..........

Stofexplosie

Stofexplosies kunnen ontstaan wanneer een brandbare fijnverdeelde stof zoals meel, zaagsel of organische chemicaliën wordt opgewerveld en er een ontstekingsbron aanwezig is. Het opwervelen gebeurt door ventilatie, tocht of turbulentie. Gemiddeld doet zich één keer per week een stofexplosie voor in Nederland (bron: Prins Maurits-lab van TNO). Desondanks realiseren veel mensen zich niet dat ook in hun directe werkomgeving een stofexplosie kan optreden. Een laagdikte van 0,1 mm op vloeren, bordessen, kabelgoten en luchtkanalen kan bij opwerveling al een explosiegevaarlijke stofwolk vormen. Stof in procesapparaten (vaten, silo's, stofafscheiders e.d.) is niet te voorkomen. Ontoelaatbare stofafzettingen in de omgeving van deze apparaten zijn te vermijden door GHP (Good Housekeeping Practice) = schoonmaken! Bij veel bedrijven wordt er nog te weinig aandacht besteed aan reiniging van de werkomgeving. Als in de omgeving van de procesapparaten brand ontstaat of een explosie optreedt, wordt stof opgewerveld en ontstoken. Deze zogenaamde secundaire explosie kan dermate krachtig zijn dat silo's opgeblazen worden en complete bedrijfsgebouwen vernietigd. Ook het gloeien van stofafzettingen op hete oppervlakken vormt een risico als potentiële ontstekingsbron.


Welke stoffen kunnen ploffen?! (klik hier voor BGIA Databank)

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de effecten op mensen en gebouwen t.g.v. van schokgolven na explosies

(Bron: Kennisdocument ‘Industriële Procesbeveiligingen’ van IPO)

Effecten van overdrukken


  Stofexplosie 2

"Voorkomen is beter dan genezen"

Explosie - preventie

Een van de oplossingen is het regelmatig schoonmaken van de werkomgeving. Wegblazen met perslucht heeft een averechts effect; het stof verplaatst zich alleen maar. In het ergste geval vindt juist door gebruik van perslucht een explosie plaats. Ook vegen is niet ideaal, stofzuigen of nat verwijderen is verreweg het beste. Door GHP kunt u zelfs de ATEX zonering (20 - 21 -22) terugbrengen. Schoonmaken/ reinigen behoort tot de vaste geregelde werkzaamheden binnen een bedrijf en dient schriftelijk te worden vastgelegd. Een goed schoonmaakbeleid én het voorkomen van ontstekingsbronnen zijn essentiële aandachtspunten bij het voorkomen van stofexplosies.

  • Neem maatregelen om elektrostatische ontladingen te voorkomen - aarding en/ of het plaatsen van ontladingssystemen.
  • Installeer en/ of verbeter uw ontstoffingssyteem om stofafzettingen te vermijden.
  • Voorkom dat vreemde voorwerpen (stenen, staaldelen etc.) in de afzuiginstallatie meekomen.
  • Installeer een vonkdetectie- en/ of blussyteem.
  • Installeer een CO-detectiesysteem om smeulend materiaal vroegtijdig te signaleren.

Explosie - beheersing

  • Ontkoppeling: hiermee voorkomt u dat een optredende explosie overslaat naar andere plaatsen in het proces.
  • Bouwwijze: de sterkte van de gebruikte apparatuur is dusdanig dat deze een maximale explosiedruk kan weerstaan, zonder te barsten.
  • Ontlasting: een explosie wordt door bewust geplaatste zwakkere onderdelen ontlast naar een omgeving waar het vlamfront geen kwaad kan.
  • Onderdrukking: de explosie wordt in een beginstadium gedetecteerd en geblust.

Producten / Trefwoorden

Afzuiging Afzuigsysteem Afzuigtafel Akoestische generator ATEX Beluchting Beluchtingschijf Batch Controller Binnenklimaat Bronafzuiging Centraal Stofzuigsysteem Dampafzuiging Detectie Doekfilter Dustcontrol Eductor Ejector Engineering Fijn stof Filter Filtermateriaal Filterpatroon Filtersysteem Fluidisatie Fluïdisatieschijf Granulaat Hoogvacuum Inspectie Koeling Koeler Vacuum Koolfilter Kwarts Lasdamp Lasrook Lasrookafzuiging HD Inline vac LS-componenten Luchtmes Luftrakel Luchtfiltratie luchttechniek Luchtkwaliteit Macwaarde Manchetafsluiter Milieu Monstername Natte wasser Olienevel Oliemist Onderhoud Ontstoffing Ontstoffingstechniek Patronenfilter Pendelklep Pneumatisch transport Poedertransport Poederpomp Polyesterstof Productieoptimalisatie Productie Optimalisatie Procesverbetering Productfilter Productiviteit Puntafzuiging Respirabel stof Roterende sluis Schakelkast Silo beveiligingsklep opzetfilter Slangenfilter cabinet cooler Slijtbocht Snijtafel Soldeerdamp Stof Stofafscheiding Stofafvoer Stofafzuiging Stoffilter Stofmeting Stofmonitoring Stofprobleem Vakuum Stofzuiger Stofzuigsysteem stofafscheider Tube Ventilator Venturi Venturie Vortex Paneel vacuümpomp zijkanaalventilator ventilator turbomachine olievrij druk vacuüm industrie blower ringverdichter zijkanaal ionisatie Warmtebeeldcamera Ifraroodcamera Wärmebildkamera Infrarotkamera

Top