fiktech logo

Explosie beheersing

Constructieve maatregelen en plaatsing

De constructie dient versterkt te worden uitgevoerd afhankelijk van de aanwezige explosiegevaarlijke stoffen (St1- St3). Hoe hoger de “St-waarde”, des te sneller plant een optredende explosie zich voort. De betreffende constructie (stofafscheider, filter, behuizing) mag in het geval van een explosie niet dusdanig vervormen, dat er gevaar kan ontstaan voor de omgeving. Uit kostenoverwegingen is het vaak aan te raden om een stofafscheider buiten een gebouw op te stellen.

Explosiepreventie Explosie driehoek

Inertisatiesystemen

Inertisatiesystemen worden sinds vele jaren toegepast in de industrie als één van de voornaamste preventieve technieken voor de bescherming tegen het explosierisico. Systemen met inerte gassen worden meestal gebruikt om de vorming van explosiegevaarlijke mengsels te voorkomen.

Met de harmonisatie van de Europese handelsmarkt is het van groot belang dat apparaten voor explosiegevaarlijke omgevingen worden gekeurd volgens uniforme normen. Bovendien wordt op Europees niveau vastgesteld wat explosiegevaarlijke gebieden zijn. Daarom zijn op 1 juli 2003 twee Europese richtlijnen van kracht geworden:

Enige tijd na opstart van een productieproces blijken er technische verbeteringen nodig te zijn om het optimale rendement te bereiken. Enige voorbeelden hierbij:

Toepassingen

Aardewerk Actieve kool

t1 Actieve kool industrie toepassingen

Ademt u teveel stof of andere ziektemakers in?

Teveel stof in de lucht is niet altijd merkbaar of zichtbaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor de zeer kleine stofdeeltjes die tot diep in de longen kunnen doordringen, zoals kwarts en schadelijke (rest)stoffen van bacteriën, de zogeheten endotoxinen. Aanwezigheid van stof, VOC's, CO2 en vocht kan leiden tot gezondheidsklachten aan de luchtwegen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid om door middel van "gezond verstand" tot werkbare oplossingen te komen en zo ziekteverzuim, schadeclaims en aangescherpte regelgeving te voorkomen.

Het afscheiden van stofdeeltjes uit een gasstroom wordt veelal toegepast om twee redenen:

  • Beheersen van stofemissie ter verbetering van de werkomstandigheden en/ of bescherming van het milieu.
  • Terugwinnen van (al dan niet waardevolle) stoffen, zoals bij pneumatisch transport systemen.

Industriële ontstoffing van processen en machines heeft veelal als doel om emissies te beheersen c.q. vervuiling te voorkomen, of het terugwinnen van (waardevol) product. Uiteenlopende apparaten worden hierbij toegepast: cyclonen, natte wassers, elektrostatische afscheiders en doekfilter systemen. Bij de laatste optie wordt in een gesloten behuizing met upflow, crossflow of downflow doorstroming filtermateriaal gebruikt om stofdelen uit de gasstroom te verwijderen. Deze manier van stofafscheiding kent twee hoofdprincipes: Oppervlaktefiltratie en Dieptefiltratie. Vervolgens wordt de opgebouwde stofkoek tijdens de reinigingscyclus van het filterdoek verwijderd d.m.v. mechanische beweging, perslucht of akoestische ondersteuning.

Ontstoffingstechniek & Dampafzuiging

Bij vrijwel alle productieprocessen komen stofdeeltjes of dampen vrij die schadelijk zijn voor onze werkomgeving. Het inademen van deze bijproducten is onwenselijk en daarnaast treedt vervuiling op van machines en werkplek wat leidt tot kwaliteitsverlies. FIKTECH is gespecialiseerd in stof- en dampafzuiging, industriële filtersystemen en hoogvacuüm stofzuiginstallaties. De problemen worden eerst in kaart gebracht en vervolgens wordt stapsgewijs de oplossing gerealiseerd:

Producten / Trefwoorden

Fiktech, FPPA-50, Pneumatisch, Pulsatie, Afblaaspistool,Pulsations, Abblaspistole, Pneumatic, Pulsation, Blow-off, Gun,  pistolet, soufflage, pulsation, pneumatique, pneumatischen

Top